Filtry

W skład systemu filtracji każdego samochodu wchodzą:

Filtr oleju

— który zapewnia własności smarne oleju krążącego w silniku. Jego zadaniem jest zapewnienie czystości oleju, dzięki czemu przedłuża się żywotność poszczególnych elementów silnika.
Podstawowe zadania filtra oleju:

 • Eliminuje z krążącego w silniku oleju cząstki o własnościach ciernych powstałe podczas normalnej pracy silnika i wynikające ze zużywania się poszczególnych jego elementów.
 • Uczestniczy w procesie chłodzenia silnika.

Pamiętaj!

 • Wymieniając olej zawsze pamiętaj o wymianie filtra oleju na nowy.
 • Nieprawidłowa filtracja oleju przyśpiesza zużycie się poszczególnych elementów silnika, a tym samym skraca jego żywotność i prowadzi do poważnych uszkodzeń.
 • Wymieniając filtr oleju wymień również filtr powietrza.

Filtr powietrza

— którego zadaniem jest usuwanie cząsteczek kurzu z powietrza zasysanego przez silnik.
Podstawowe zadania filtra powietrza:

 • Oczyszczanie powietrza dostarczanego do silnika.
 • Wpływ na poprawę osiągów samochodu i zmniejszenie zużycia paliwa.
 • Eliminacja cząsteczek stałych, które po przedostaniu się do silnika mogłyby spowodować rysy na pierścieniach.

Pamiętaj!
Filtra powietrza nie należy czyścić, trzeba zawsze wymienić go na nowy.

3. Filtr paliwa — który spełnia dwa zadania, tj. usuwa zanieczyszczenia z paliwa, a w samochodach z silnikiem diesla dodatkowo usuwa wodę z oleju napędowego.

Pamiętaj!
Zużyty lub zatkany filtr paliwa w samochodach z silnikiem benzynowym może powodować zakłócenia pracy silnika, wpływając na osiągi, a w skrajnych przypadkach może dojść do całkowitego odcięcia dopływu paliwa.

W przypadku samochodów z silnikiem diesla, w którym pompa oleju napędowego i wtryskiwacze są bardzo wrażliwe na obecność wody, sprawny filtr paliwa zapewnia oddzielenie jej od paliwa a tym samym zapobiega korozji układu wtryskowego.

Filtr przeciwpyłkowy — nie stanowi on co prawda elementu współpracującego z silnikiem, ale jego zadanie jest bardzo ważne.

Podstawowe zadania filtra przeciwpyłkowego:

 • Oczyszczenie powietrza dopływającego z zewnątrz do wnętrza pojazdu. Usunięcie cząstek stałych, pyłków roślin i innych zanieczyszczeń, a co za tym idzie poprawienie skuteczności działania klimatyzacji.

Pamiętaj!

 • Zużyty filtr przeciwpyłowy zmniejsza skuteczność działania systemu ogrzewania i klimatyzacji.
 • Wpływa na pogorszenie warunków podróży, dopuszczając przedostawanie się do wnętrza pojazdu różnych zanieczyszczeń.

Poproś o kontrolę filtra przeciwpyłkowego najbliższy warsztat QSERVICE. Zużyty filtr koniecznie wymień na nowy. Stosuj tylko filtry najwyższej jakości takich firm jak KNECHT, BOSCH, FILTRON.