Układ wydechowy

Układ wydechowy zaczyna się przy silniku i kończy w tylnej części po­jazdu. Łączna długość elementów tworzących układ wydechowy wyno­si ok. 3m. Kształt układu wydechowego zmienia się w zależności od typu i marki pojazdu. Do podstawowych zadań układu wydechowego należy:

  1. Gromadzenie i usuwanie spalin powstałych podczas spalania paliwa.
  2. Redukcja zanieczyszczeń i zmniejszenie emisji spalin.
    1. Zmniejszenie emisji ciepła – spaliny przy wejściu do kolektora wy­dechowego mają temperaturę wynoszącą ok. 900°C. Ciepło o takiej temperaturze wyemitowane bezpośrednio do środowiska stanowi­łoby dla niego duże zagrożenie.
  3. Zmniejszenie poziomu hałasu powstającego przy pracy silnika.

Pamiętaj:

  • Jazda w ruchu miejskim jest główną przyczyną zużywania się elementów układu wydechowego.
  • Dla prawidłowego działania katalizatora i sondy Lambda wy¬magane jest stosowanie paliwa o małej zawartości ołowiu, który uszkadza materiał, z którego zbudowany jest katalizator.
  • Temperatura pracującego katalizatora jest bardzo wysoka za¬równo podczas pracy silnika, jak i zaraz po jego zatrzyma¬niu, dlatego należy uważać aby jego obudowa nie zetknęła się z materiałem łatwopalnym.
  • Układy wydechowe pojazdów eksploatowanych w ruchu miejskim mają skróconą żywotność. Układy wydechowe w samochodach o długich przebiegach mają dłuższą żywot-ność.
  • Sól i wilgoć przyspieszają korozję układu wydechowego, dlatego szczególnie po zimie zalecamy jego kontrolę.

Uszkodzony układ wydechowy jest nie tylko źródłem zwiększonego po¬ziomu hałasu, ale może spowodować także poważne uszkodzenia silnika.

Sprawdź stan układu wydechowego w swoim samochodzie. Zrób to w warsztacie AS Kulawik. Zużyte elementy wy¬mień na nowe takich marek jak BOSAL, TESH, NGK. Pamiętaj, nasi fachowcy zawsze służą radą i pomocą.