Katalizator

Katalizator

Jaką rolę spełnia katalizator?

  • Jest przeznaczony do zredukowania szkodliwych składników spalin takich jak tlenek węgla, tlenki azotu i węglowodory.
  •  Zbudowany jest z płaszcza wykonanego ze stali nierdzewnej, izolacji cieplnej oraz wewnętrznego nośnika przypominającego plaster mio­du, pokrytego metalami szlachetnymi tj. rod czy platyna.
  • Działa w ten sposób, że na powierzchni wewnętrznego „plastra mio­du”, zachodzi zespół reakcji chemicznych, przekształcających składni­ki toksyczne w gazy mniej toksyczne. Proces ten przyśpieszany jest przez metale szlachetne takie jak platyna czy rod.