chłodnica, układ chłodzenia

Układ chłodzenia – co to takiego?

W każdym samochodzie znajduje się układ chłodzenia sil­nika – jest on potrzebny do poradzenia sobie z dużą ilością ciepła wytwarzaną przez silnik podczas pracy. Silnik może być chłodzony zarówno cieczą, jak również powietrzem. Więcej o mechanice samochodowej ogólnie poczytasz tutaj.

 

Obecnie większość samochodów wyposażona jest w system chłodzenia cieczą, w skład którego wchodzą:

 1. Chłodnica — będąca głów­nym elementem układu chło­dzenia, w którym następu­je proces schładzania cieczy chłodzącej silnik.
 2. Wentylator   chłodnicy   — wspomagający proces chło­dzenia, szczególnie w czasie wysokich temperatur panują­cych na zewnątrz bądź postoju samochodu z włączonym silnikiem.
 3. Pompa wody — odpowiedzialna za doprowadzenie chłodziwa do odpowiednich miejsc silnika.
 4. Płyn chłodzący — którego za­daniem jest przejmowanie cie­pła z pracującego silnika i usu­wanie go na zewnątrz. Ponad­to zadaniem płynu chłodzące­go jest zabezpieczenie silni­ka przed zamarznięciem zimą oraz przed korozją układu chłodzenia.

 

Częste usterki w układzie chłodzenia:

 1. Nieszczelność przewodów w układzie.
 2. Dziury w przewodach lub chłodnicy.
 3. Brak płynu chłodzącego, prowadzący do poważnych usterek silnika (spowodowany wyciekiem lub nieuwagą użytkownika).
 4. Uszkodzenie pompy wody lub wentylatora chłodnicy.

 

Ponadto wszelkie nieszczelności w układzie są bardzo trudne do zlokalizowania i nie zawsze przy pierwszym podejściu udaje się je odnaleźć. Nie mniej jednak, jeśli płynu chłodzącego systematycznie ubywa, należy szukać wycieku aż do skutku.

 

 

Pamiętaj!

 • Kontroluj szczelność ukła­du chłodzenia. Wyciek lub utrata płynu chłodzące­go może doprowadzić do przegrzania silnika i w konsekwencji do jego zatarcia.
 • Wymieniaj płyn chłodzą­cy co 120.000 km i często kontroluj jego ilość.
 • Najważniejsze, aby nie mieszać płynów nieorganicznych z płynami, które mają dodatki organiczne. Kolor płynu należy traktować jako wskazówkę, ale należy pamiętać, że producenci nie mają wytycznych odnośnie koloru. Należy jednak pamiętać, że zmieszanie nieodpowiednich płynów chłodzących, z różnymi dodatkami antykorozyjnymi może przy dłuższej eksploatacji prowadzić do uszkodzenia silnika. W razie wątpliwości zdaj się na mechanika – on podpowie co zaleca producent.
 • Dolewanie wody do układu chłodzenia nie jest najlepszym rozwiązaniem, ze względu na niższą temperaturę wrzenia i wyższą zamarzania oraz gorsze odprowadzanie ciepła. Jeśli jesteś w sytuacji podbramkowej, skorzystaj z wody destylowanej.

 

 

Podczas wizyty w naszym warsztacie poproś mechanika o kontrolę szczelności układu chłodzącego. Pamiętaj! Prewencja jest tańsza niż reakcja. Staramy się stosować chłodnice jednego z najlepszych producentów – firmy Nissens. Ale każda decyzja należy do Ciebie 🙂

chłodnica, układ chłodzenia