układ hamulcowy

Układ hamulcowy – co musisz o nim wiedzieć?

Z jakich elementów składa się układ hamulcowy?

 

tarcza hamulcowa, układ hamulcowy1. Tarcze hamulcowe
— zamontowane na przedniej osi waszego samochodu, a w niektórych przypadkach, również na tylnej. Większość tarcz hamulcowych wykonana jest ze stopów metali. Zadaniem tarcz hamulcowych jest odprowadzenie ciepła powstającego na skutek tarcia klocka hamulcowego wywołanego hamowaniem. Na skutek zużycia, tarcza hamulcowa staje się coraz cieńsza, przez co zmniejszają się jej parametry hamowania.

Pamiętaj!
Podczas przeglądu pamiętaj o kontroli grubości tarcz hamulco­wych. Tarcze wygięte, pęknięte, bądź posiadające głębokie rysy na­leży niezwłocznie wymienić. Wymieniając tarcze hamulcowe za­wsze wymieniaj również klocki hamulcowe. Od tego może zależeć życie i zdrowie Twoje i Twoich bliskich!

Pytaj o oryginalne tarcze hamulcowe takich marek jak: Brembo, TRW, ATE, Ferodo.

 

 

 

 

klocki hamulcowe, układ hamulcowy2. Klocki hamulcowe
— zamontowane na przedniej osi samochodu, a w niektórych modelach aut również na tylnej. Zadaniem klocków hamulcowych jest we współpracy z tarczami hamulcowymi zmniejszyć prędkość bądź całkowicie zatrzymać samochód. Klocki hamulcowe wykonane są z materiału ciernego, który zużywa się szybciej niż materiał, z którego wykonane są tarcze hamulcowe, ponieważ ich twardość jest mniejsza. Klocki hamulcowe wymagają częstszej kontroli. Należy koniecznie je wymienić, gdy grubość materiału ciernego wynosić będzie 2 mm.

Pamiętaj!
Wadliwe klocki hamulcowe mogą być przyczyną wypadku i utra­ty kontroli nad pojazdem. Prowadzą również do uszkodzeń tarcz hamulcowych. Podczas przeglądu kontroluj stan klocków hamul­cowych. Od ich sprawności zależy zdrowie i życie Twoje oraz Two­ich bliskich.

Pytaj o oryginalne klocki hamulcowe takich marek jak Ferodo, ATE, TRW.

 

 

 

zaciski hamulcowe, układ hamulcowy3.    Zaciski hamulcowe
— które bezpośrednio połączone są z podwoziem samochodu i w których umieszczone są klocki hamulcowe. Na skutek ciśnienia hydraulicznego dociskane są do tarcz powodując efekt hamowania samochodu. Jest to kolejny element ulegający stopniowemu zużyciu, jednak nowe zaciski są bardzo drogie. W większości przypadków udaje się je zregenerować.

 

 

 

 

 

hamulce bębnowe, układ hamulcowy4.    Hamulce bębnowe
— składające się z bębnów hamulcowych, szczęk hamulcowych oraz cylinderków hamulcowych, zamontowanych na tylnej osi pojazdu.

  • bębny hamulcowe wykonane są w większości z żeliwa.
  • szczęki hamulcowe — pracują wewnątrz bębna hamulcowego i pokryte są materiałem ciernym, który charakteryzuje się dużą odpornością na tarcie i wysokie temperatury. Skuteczność działania szczęk hamulcowych zdecydowanie spada, kiedy grubość pokrywającego je materiału ciernego wynosi mniej niż 1,5 mm.

Pamiętaj!
Wymieniając szczęki hamulcowe wymień również cylinderki hamulcowe.

 

 

 

układ hamulcowy5. Płyn hamulcowy
— który porównać można do krwi w krwioobiegu. Na skutek naciśnięcia pedału hamulca, pompa hamulcowa zaczyna tłoczyć płyn w układzie hamulcowym do wszystkich czterech kół i samochód zaczyna hamować. Niski poziom płynu w układzie odbija się na skuteczności hamowania i może być przyczyną wypadków.

Pamiętaj!
Kontroluj systematycznie poziom płynu hamulcowego. Jego ubytki mogą świadczyć o nie­szczelności układu hamulcowego, co w konsekwencji może pro­wadzić do tragicznych wypadków. Płyn hamulcowy ma tenden­cje do absorbowania wilgoci z powietrza. Gdy zawartość wody w płynie przekroczy bezpieczną wartość, temperatury wytwarza­jące się podczas hamowania powodują wrzenie i wytwarzanie się pary. Skutkuje to miękkim pedałem i brakiem efektu hamowania. Wymieniaj płyn hamulcowy co 2 lata lub co 80.000 km.

Przed każdą podróżą indywidualnie sprawdź hamulce. Naciśnij 3-krotnie pedał hamulca przy włączonym silniku. Jeżeli nie pojawi się efekt „zapadnięcia” się pedału w podłogę oznacza to, że układ hamul­cowy jest sprawny.