awarie układu hamulcowego

Awarie układu hamulcowego – co musisz o nich wiedzieć?

Najczęstsze awarie układu hamulcowego objawiają się na różne sposoby, oto kilka z nich:

 

Hamulce się grzeją
—zacisk hamulcowy nie odblokował klocków hamulco­wych, które podczas jazdy trą o tarczę hamulcową. Powo­duje to szybkie zużycie materiału ciernego, z którego skła­da się klocek i całkowitą utratę skuteczności hamowania. Sprawdź cylinderki hamulcowe.

Szarpie
—nawet lekkie naciśnięcie pedału hamulca, powodu­je blokowanie się systemu hamulcowego. Problemem mogą być wadliwe tarcze, klocki hamulcowe, okładziny lub bębny. Przyczyną mogą również być niesprawne cy­linderki hamulcowe.

Twardy pedał hamulca
—najczęstsza przyczyna to awaria układu wspomagania hamulców, pompy hamulcowej, przewodów hamulco­wych bądź zatartych cylinderków hamulcowych.

Miękki pedał hamulca
— powstaje wrażenie, że pedał dosłownie zapada się w podłogę, natomiast samochód nie hamuje. Jest to do­wód na poważną awarię układu hydraulicznego hamul­ców. Często przyczyną takiej sytuacji jest zużyty płyn ha­mulcowy. W tej sytuacji należy się jak najszybciej zgłosić do warsztatu.

Samochód drży przy hamowaniu
— główną przyczyną są niesprawne tarcze hamulco­we, bądź błędnie dobrane klocki hamulcowe do rodzaju tarcz hamulcowych.

Podczas hamowania samochód ściąga na jedną stronę
—nie odblokował się jeden z zacisków bądź cylinderków hamulcowych, lub siła hamowania nierówno rozkła­da się na poszczególne koła, co może również być powo­dem awarii zacisków lub cylinderków hamulcowych.

Świecąca kontrolka hamulców
—może oznaczać zaciągnięty hamulec ręczny, zbyt małą grubość klocków hamulcowych, bądź zbyt niski po­ziom płynu hamulcowego. Nie lekceważ tego ostrzeże­nia, może ono oznaczać poważną awarię układu hamul­cowego.

Samochód nie hamuje po wymianie klocków
—należy je dotrzeć wykonując kilka lekkich hamowań.

Zmniejsza się skuteczność hamowania przy jeździe po mokrej nawierzchni
—wilgotne klocki i tarcze hamulcowe mogą być przy­czyną obniżenia sprawności hamowania. Należy kilka razy lekko zahamować w celu osuszenia hamulców.

Pamiętaj!

Nie lekceważ żadnej, nawet najmniejszej awarii układu hamulco­wego. Od tego zależy życie i zdrowie Twoje i Twoich bliskich. Je­żeli odczujesz, że układ hamulcowy Twojego samochodu nie dzia­ła sprawnie, odwiedź nasz warsztat. Nasi fa­chowcy pomogą w rozwiązaniu każdego problemu z hamulcami.

awarie układu hamulcowego